Foto Kathrin Opitz

Kathrin Opitz

Plant Operations

Kathrin Opitz

Plant Operations

An der Ihle 19
39291 Möckern-Friedensau

Telefon: +49 (0) 3921 916-175
Fax: +49 (0) 3921 916-175
E-Mail: