Foto Martin Klingbeil, D.Litt.

Martin Klingbeil, D.Litt.

Associate Professor of Biblical Studies
School of Theology

Martin Klingbeil, D.Litt.
Associate Professor of Biblical Studies
School of Theology

An der Ihle 5
39291 Möckern-Friedensau

Raum: LÜP 203 b
Telefon: +49 3921 916-206
Fax: +49 3921 916-206
E-Mail: